Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Anders Porelius är AcadeMedias nya presschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Anders Porelius, med lång erfarenhet både som journalist och presschef är AcadeMedias nya presschef. Anders kommer att leda och utveckla AcadeMedias pressarbete och vara första ingången för journalister via pressjouren.

– Jag kommer att ansvara för koncernens mediekontakter, stötta talespersoner, hålla i utbildningar och fungera som rådgivare i mediefrågor. Mitt uppdrag är att stötta koncernen strategiskt och operativt på bästa sätt, säger Anders. Min bild är att AcadeMedia är den självklara aktören att leda utvecklingen av framtidens utbildning och jag ser verkligen fram emot att kommunicera vad koncernen gör, både i Sverige och Europa.

Annette Lilliestierna är AcadeMedias kommunikationsdirektör sedan den 1 december 2018 och Anders Porelius närmaste chef.

– Anders är en erfaren och skicklig presschef och det känns väldigt bra att vi kan erbjuda våra chefer och medarbetare ett bra stöd i mediefrågor. Utbildning är ständigt ett hett ämne i media och eftersom vi är så stora är många intresserade av hur vi jobbar och vad vi tycker i olika frågor, säger hon.

– Vi vill fortsätta vara en stark röst i viktiga utbildningsfrågor både, lokalt, nationellt och internationellt. I det ingår både att svara på frågor från media, men framför allt att själva berätta och sprida alla de goda exempel som finns ute i våra verksamheter. I detta arbete är Anders kompetens en viktig pusselbit, säger Annette.

Vill du komma i kontakt med Anders Porelius? Mejla till anders.porelius@academedia.se, eller ring 073-08 94 380.