Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Vad gör egentligen en trygghetsdirektör?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla medarbetare, barn, elever och vuxenstuderande ska kunna känna sig trygga i våra verksamheter. I höstas inrättade AcadeMedia därför en ny roll, en trygghetsdirektör. Rollen innehåller allt från rena säkerhetsfrågor, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) till akut problemlösning och krishantering.

– I mitt nya uppdrag kommer jag framför allt att arbeta med att förebygga problem, ju mindre akuta saker som sker, desto bättre är det naturligtvis, säger Paula Hammerskog, som sedan den 1 december är AcadeMedias trygghetsdirektör.

– Det förebyggande arbetet kan handla om utbildningar, riskbedömningar och olika typer av stödinsatser. Men jag kommer också att jobba med rena säkerhetsfrågor och krishantering i samband med mer akuta händelser, säger hon.

Ett renodlat uppdrag

Paula Hammerskog var tidigare kommunikationsdirektör på AcadeMedia men hon har också varit koncernens krisledare sedan 2010, och ansvarig för säkerhetsfrågor sedan 2017. Nu renodlas uppdraget med fokus på trygghetsfrågor.

– Det här är frågor som är viktiga för människor överallt i samhället och skolan är ingen isolerad ö. De problem som finns i samhället i stort följer med in i många av våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Då är det viktigt att vi har både beredskap och förmåga att hantera det, säger Paula Hammerskog.

– När jag pratar med medarbetare i våra verksamheter får jag en bra inblick i vilka frågor många brottas med. Det kan till exempel handla om hur man förhindrar att obehöriga personer vistas i lokalerna, eller hur man ska agera när man misstänker att det förekommer droger i verksamheten. I min roll som trygghetsdirektör vill jag bidra till att stärka våra skolledares förmåga att förebygga och hantera händelser som skapar en otrygg miljö, säger hon.

Viktigt med långsiktighet

Många organisationer väljer att ha en mer renodlad säkerhetsfunktion men AcadeMedia har valt att jobba bredare.

– Många tänker ”fysisk miljö” när man pratar säkerhet, vilka lås har man, finns kameror, finns inpasseringssystem? Hur funkar larmet? Sådant är viktigt men behoven ser väldigt olika ut på olika enheter. För mig handlar säkerhet lika mycket om mjuka värden, till exempel hur vi bemöter varandra och hur vi reagerar när någon beter sig illa eller hotas, säger Paula Hammerskog.

– Visst kan man öka tryggheten med säkrare lås och kanske till och med vakter, det behövs ibland, men målet är att skapa långsiktigt trygga verksamheter. Då behöver vi jobba med många olika insatser, nästan alla är förebyggande, säger Paula Hammerskog.

”Målet är att vara på plats så ofta det är möjligt”

Eftersom rollen är helt ny kommer den delvis att formas efter hand.

– Just nu besöker jag väldigt många förskolor, skolor och vuxenutbildningar för att få en bättre insikt i vilka frågor som är viktiga i våra medarbetares vardag. Det här är en koncernövergripande tjänst men samtidigt är det ju verkligheten som styr. När något riktigt jobbigt händer är det ju oftast på en enhet någonstans, då är det där man jobbar. Att sitta och försöka förstå från huvudkontoret funkar inte i det läget, säger Paula Hammerskog.

– Samtidigt är det inte möjligt att vara på plats alltid, inte minst av rena tidsskäl, men målet är att vara det så mycket det bara går när det verkligen behövs, säger hon.

Sedan tjänsten inrättades har Paula Hammerskog bland annat jobbat med hotbedömningar och hantering av stora konflikter mellan elevgrupper. Hon har också hållit utbildningar i krishantering och i hur man maximerar sina chanser att överleva en attack, som till exempel en terrorattack eller skolskjutning.

– Parallellt med detta håller vi också på att ta fram informationsmaterial som ska bli tillgängligt för alla på AcadeMedias medarbetarwebb. Där kommer vi försöka ge svar på många av de frågor som finns i våra verksamheter, allt ifrån hur man genomför svåra samtal med små barn till hur man gör om man vill sätta upp övervakningskameror på skolan, berättar Paula Hammerskog.

 

Vill du komma i kontakt med AcadeMedias trygghetsdirektör? Då kan du mejla till paula.hammerskog@academedia.se, eller ringa 073 334 87 50.

Trygghetsdirektören är en del av AcadeMedias koncernledning.

#Paula Hammerskog #Trygghet