Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lärarlyftet – vägen till drömyrket

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom Lärarlyftet kan du som lärare eller fritidspedagog höja din kompetens och läsa in den behörighet som du behöver i ditt arbete. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat. Nu är ansökan till höstens kurser öppen.

Skolverket har under flera år erbjudit lärare möjligheten att utöka sin behörighet i flera ämnen genom Lärarlyftet. Studierna är oftast på distans med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som man arbetar.

Jessica Cassland är gymnasielärare och jobbar på Framtidsgymnasiet i Malmö. För några år sedan läste hon svenska som andraspråk vid Malmö universitet.

– Utbildningen var givande. Det som gav mest var kurserna som behandlade värdegrund och ämnesspecifika, didaktiska utmaningar. Tyvärr tog baskunskaperna mycket föreläsningstid i anspråk eftersom många lärare inte var språklärare i botten.

Trots detta fick Jessica mersmak och idag läser hon speciallärarlyftet med inriktning språk, läs- och skrivutveckling.

– Jag valde att gå speciallärarutbildningen för att jag såg ett uppenbart behov att skapa fler möjligheter till måluppfyllelse för alla elever. Dessutom är speciallärare ett drömyrke för mig!

– Utbildningen är till största delen mycket givande både vad gäller upplägg, föreläsningsinnehåll, arbetsmetoder, kollegialt lärande, litteratur med mera. Den ligger på en stimulerande och utmanande nivå och universitet är lyhörda för studentinflytande. Jag rekommenderar utbildningen varmt till andra.

– Jag arbetar 100 procent samt studerar 67 procent. Stundtals är det väldigt tufft att klara av allt, men det är definitivt värt det.

Ann Bjurling är fritidspedagog i botten och jobbar på Rudanskolan. Hon skulle också rekommendera andra att läsa genom Lärarlyftet. Ann läste bild för några år sedan.

– Jag ville fortbilda mig, så jag och min rektor diskuterade alternativ för lärarkompetens.

– Det var en bra utbildning med väldigt kompetenta lärare och pedagogiska diskussioner, dessutom fick jag vänner för livet.

Sista dag för att ansöka till Lärarlyftet är 15 april 2019. I år erbjuds kurser i följande ämnen:

 •  Engelska
 •  Hem- och konsumentkunskap
 •  Idrott och hälsa
 •  Matematik
 •  Musik
 •  NO/Teknik
 •  SO
 •  Svenska
 •  Svenska som andraspråk
 •  Teknik

Utöver dessa ämnen finns även möjlighet till validering och att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning med olika inriktningar. Läs mer här.

 

 

#Ann Bjurling #Jessica Cassland #Lärarlyft