Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Hallå där Jonas Nordström!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

…chefsjurist på AcadeMedia som nyligen höll ett föredrag vid Institutionen för utbildningsrätt vid Uppsala Universitet. Ett juridiskt forum med ett flertal inbjudna jurister från olika branscher.

Vad pratade du om?

– Den viktiga frågan om det råder lika villkor mellan kommunala skolor och fristående skolor utifrån elevernas perspektiv.

Varför är det viktigt att bland annat prata om skolpengen i det här forumet?

– Det var ett juridiskt seminarium med deltagare från bland annat Skolinspektionen, domstolar, kommuner och den akademiska världen. En del av deltagarna är alltså med och fattar beslut i de frågor vi talade om och det är viktigt att de får en bild hur det ser ut i verkligheten – och hur deras beslut påverkar oss som fristående skola.

Vad var ditt huvudbudskap?

– Vi vill skapa en förståelse för det system som vi har idag, på många sätt innebär att det inte råder lika villkor mellan kommunala skolor och fristående skolor och att det går ut över eleverna, direkt eller indirekt. De specifika frågor vi pratade om var bland annat.

  •  Resursfördelningen och det faktum att det faktiskt inte går att följa upp om kommunerna beräknat skolpengen korrekt.
  • Möjligheten att vidta åtgärder mot skolor som fungerar dåligt (fristående skolor som är alltför dåliga kan stängas medan det inte kan ske med kommunala skolor). Dåliga skolor som fortsätter att drivas år efter år drabbar i första hand eleverna.
  • Prövningen av de som leder och driver en skola är omfattande (en noggrann och omfattande prövning sker av fristående skolors företrädare men ingen alls av de politiker som driver kommunala skolor)

Hur var mottagandet?

– Väldigt positivt med en bra och intressant diskussion efteråt. Flera av deltagarna framhöll att man inte kände till vilka brister som finns i systemet idag och hur dåligt det faktiskt fungerar i vissa kommuner.

Blir det någon uppföljning?

– Eventuellt ska vi försöka hålla detta seminarium i andra sammanhang. Gärna för Skolverket, Skolinspektionen eller SKL om de visar intresse.