Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vårdyrkeshögskolan utbildar Sveriges första lärarassistenter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Regeringen avsätter 475 miljoner kronor i sin vårbudget för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. Förra året var Vårdyrkeshögskolan först ut med att erbjuda utbildningar för lärarassistenter på distans. I vår examineras den första kullen.

– Vi ser att intresset för lärarassistenter är väldigt stort på skolorna. Många av de studerande har redan fått anställning på den skola där de haft sin arbetsplatsförlagda utbildning LIA (Lärande I Arbete), säger Malin Nylén, utbildningsansvarig på Vårdyrkeshögskolan i Linköping.

Utbildningen bedrivs på helfart under ett år med föreläsningar på Skype, åtta fysiska träffar och 20 timmar LIA i veckan.

– Sammansättningen av studerande ser olika ut, både vad gäller ålder och erfarenhet från skolans värld. Det är väldigt roligt, säger Malin Nylén.

Regeringen menar att lärarassistenter kan avlasta lärarna så att de kan fokusera på att förbereda och utveckla undervisningen och det som hör till den. Behoven på skolorna ser olika ut och arbetsuppgifterna för lärarassistenterna varierar. Vissa söker mer administrativ avlastning medan andra behöver mer hjälp med praktiska sysslor i samband med undervisning eller elevnära uppgifter.

– Vanligt förekommande uppgifter är till exempel frånvaroregistrering, att vara rastvakt, dokumentera möten, beställa material och hantera samtyckesblanketter. Det kan också handla om att rätta vissa prov, delta vid friluftsdagar, läsa in uppgifter till elever med dyslexi eller vara provvakt, säger Malin Nylén.

Nu är ansökan till höstens utbildning öppen och intresset för att bli lärarassistent är fortsatt högt. Förra omgången var det 1000 sökande till 35 platser i respektive stad. Sista dag för att ansöka är måndag (15/4). Redan nu har över 1000 personer ansökt eller påbörjat sin ansökan.

Utbildningsansvarig Malin Nylén är redan i full gång med att söka tillstånd för att utbildningen ska kunna starta i flera städer.

– Det skulle vara väldigt roligt om fler grundskolor eller gymnasieskolor inom AcadeMedia vill ta emot blivande lärarassistenter.

Hur ser behovet av lärarassistenter ut på din skola? Är ni intresserade av att ta emot en blivande lärarassistent under nästa termin? Kontakta Malin Nylén.

#Lärarassistent #Yrkeshögskolan