Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utbildning i din egen takt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolverket erbjuder just nu många webbaserade utbildningar till pedagoger i alla skolformer. Nedan presenteras ett urval. Med webbkurser kan du utbilda dig i din egen takt. Hittar du något som passar dig?

Förskola och förskoleklass

 • Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan – webbkurs
  Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.
 • Kvalitetsverkstaden
  En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp under huvudmannens hela verksamhetsår. Använd den och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.
 • Tillgängligt lärande med digitala verktyg
  Att skapa en mer tillgänglig och varierad undervisning med hjälp av digitala verktyg görs inte i en handvändning. Men börja med att planera in de här 33 timmarna för dig och ditt arbetslag, så är du på god väg.
 • Utomhusdidaktik – webbkurs
  Utveckla dina kunskaper om utomhuspedagogikens positiva effekter på elevers lärande och hälsa. Få fler verktyg att undervisa utomhus.

Grundskola och fritidshem

Gymnasieskolan

Vuxenutbildning

Här hittar du alla Skolverkets utbildningar.