Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Felaktigt mailutskick 26/4-2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under morgonen har det gått ut ett mail till medarbetare med information om att man ska tala om om man vill ha företräde enligt LAS.

Det är ett meddelande som lönesystemet på grund av något fel har automatgenererat. Det är inget som någon behöver vidta någon åtgärd på utan man kan radera meddelandet.