Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Felaktigt mailutskick 26/4-2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under morgonen har det gått ut ett mail till medarbetare med information om att man ska tala om om man vill ha företräde enligt LAS.

Det är ett meddelande som lönesystemet på grund av något fel har automatgenererat. Det är inget som någon behöver vidta någon åtgärd på utan man kan radera meddelandet.