Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

”Unga som lär sig mår bra – unga som mår bra lär sig”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjukskrivningar hos elever är ett riskområde för problematisk frånvaro, som i sin tur gör att elever riskerar att inte nå målen. Många rektorer och centrala elevhälsan på gymnasiet har identifierat detta som ett ökande problem. För att lyfta frågan anordnades, på initativ av AcadeMedias skolöverläkare Kristina Bähr, en tankesmedja för att diskutera hur skolan ska förhålla sig till sjukskrivningar. 

Anna Nitsch, specialpedagog på Drottning Blanka Gymnasieskola i Kristianstad, anmälde sig direkt när hon fick reda på att det skulle bli en tankesmedja om ämnet. På hennes skola har de precis börjat arbeta med ett nytt närvarofrämjande arbetssätt.

– I mitt arbete möter jag dagligen ungdomar som mår dåligt. Jag är här för att ta del av goda exempel från andra verksamheter och jag hoppas att jag kan knyta nya kontakter. Problemet med elever som är sjuka är inte bara skolans eller sjukvårdens problem. Vi måste ta ett gemensamt ansvar och stötta varandra, säger hon.

Bakom tankesmedjan står gymnasiesegmentets elevhälsogrupp med Kristina Bähr i spetsen. När hon började arbeta som skolöverläkare inom AcadeMedia fick hon förfrågningar från många rektorer och skolor angående trenden kring att antalet sjukskrivningar ökar. Ju mer hon började undersöka detta, desto mer framkom att det är en del missförstånd och myter som behöver redas ut kring detta.

– Genom en tankesmedja kan man börja prata med andra aktörer istället för om andra. Det finns så mycket lärande i olika perspektiv och när vi förstår helheten kan vi börja göra rätt saker i varje del, säger hon.

På plats under förmiddagen fanns även representanter från CSN, SKL och andra kommuner för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Jag vill att deltagarna ska få med sig en känsla för att vi ska stå stadigt i skoluppdraget och fokusera på de friskfaktorer skolan står för i sig som samhällsaktör. Jag vill också att vi alla ska lämna med en känsla att vi ”gör det här tillsammans” – en känsla av att det är möjligt att påverka – tillsammans, säger Kristina Bähr.

#Elevhälsa #Kristina Bähr #Närvarofrämjande arbete