Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ekonomi i servicewebben från idag 15 maj

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 15 maj hittar du ekonomiservice i AcadeMedias gemensamma servicewebb som IT, lön och HR använder sedan tidigare. Där kan du få hjälp med sådant som tidigare hanterats på mail, bland annat fakturafrågor, redovisningsrelaterade frågor och behörighet till system såsom Opto och Adela.

I samband med detta byter ekonomiservice även telefonnummer till 0771-79 44 02 – öppettiderna är som tidigare 09.00-12.00 måndag – fredag.

Att ekonomiservice flyttar in sin ärendehantering i servicewebben innebär snabbare hantering av ärenden, minskat personberoende och ökad informationssäkerhet.

Här hittar du servicewebben.

#Ekonomisupport #Servicewebben