Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ekonomi i servicewebben från idag 15 maj

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 15 maj hittar du ekonomiservice i AcadeMedias gemensamma servicewebb som IT, lön och HR använder sedan tidigare. Där kan du få hjälp med sådant som tidigare hanterats på mail, bland annat fakturafrågor, redovisningsrelaterade frågor och behörighet till system såsom Opto och Adela.

I samband med detta byter ekonomiservice även telefonnummer till 0771-79 44 02 – öppettiderna är som tidigare 09.00-12.00 måndag – fredag.

Att ekonomiservice flyttar in sin ärendehantering i servicewebben innebär snabbare hantering av ärenden, minskat personberoende och ökad informationssäkerhet.

Här hittar du servicewebben.

#Ekonomisupport #Servicewebben