Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lär dig grunderna i artificiell intelligens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Är du intresserad av hur artificiell intelligens (AI) påverkar utbildning och arbetsliv? Nu kan du genomföra en webbaserad kurs som ökar din förståelse av hur digitaliseringen påverkat ditt arbete.

Digitaliseringen går snabbt och behovet av kunskap om hur det påverkar samhället är stort. Finland har kommit långt inom området. Helsingfors universitet har tagit fram en grundkurs i artificiell intelligens som blivit väldigt populär både inom och utanför Norden. AcadeMedia är stolta över att stötta den svenska tappningen av den populära kursen.

– Det här ett kursinitiativ som AcadeMedia uppmuntrar alla intresserade att ta del av, redan har 130 000 individer från olika länder anslutit sig, säger Per Melin, digitaliseringsansvarig på AcadeMedia.

Kursen som är gratis, vänder sig till alla vuxna och gymnasiestuderande och kräver inga förkunskaper i programmering utan är planerad så att baskunskaper i matematik räcker. Den erbjuder en introduktion till begrepp, tillämpningssätt och begränsningar i anslutning till artificiell intelligens. Kursen ger också svar på vad AI är, hur det påverkar samhälle och individ kommande år.

Fakta

Kursen är framtagen vid Helsingfors universitet och är ett samarbete mellan Innovation of Sweden, Vinnova och Linköpings Universitet. Den finska varianten är med över 130 000 registrerade den populäraste kursen genom tiderna på Helsingfors universitet.

Här hittar du utbildningen

#AIUtmaningen #AIChallenge #ElementsOfAI