Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Så får din nya medarbetare användarkonto

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från den 15 maj 2019 kommer uppgifter om vilka personer som ska ha användarkonton, alltså till exempel e-post och möjlighet att logga in på AcadeMedia-datorer, att skapas, ändras eller avslutas när du hanterar medarbetare i det nya HR- och lönesystemet. Användaruppgifter för nya medarbetare skickas till dig som chef, efter att ärendet är avslutat.

Du måste precis som tidigare uppdatera medarbetaren i Schoolsoft, Alvis, Workbuster och PingPong. Observera att fältet Roll i Schoolsoft fortfarande styr behörigheter för andra system, vilket gör att det är viktigt att informationen där är korrekt.

Har du en medarbetare som behöver tillgång till något av dessa system?

  • Opto (alla)
  • RP (alla)
  • PMO (för- och grund, gymnasiet)
  • Leverantörs e-shop, alltså Advania och Macsupport (alla)
  • Jeeves (för- och grund, gymnasiet, AcadeMedia support)
  • Agresso (vux)
  • VAM (vux)
  • LOM (vux)
  • Workbuster och webbstödet (Eductus)
  • Novo (Hermods)

Då behöver du lägga en beställning på detta i servicewebben, precis som tidigare.

Dator, telefon och abonnemang beställer du på samma plats, i god tid innan anställningen börjar.

#IT #Servicewebben