Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vittrapedagoger utbyter erfarenheter i Argentina

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stora olikheter och förutsättningar men lika inför viljan att lära sig. Vittras lärare tar med sig många insikter efter ett omtumlande och lärorikt internationellt utbyte i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Under en veckas tid fick de möjlighet att delta, undervisa och jämföra Vittras svenska utbildning med det argentinska.

Argentina är de stora kontrasternas land. Lika stort som Västeuropa delas landet upp av berg, djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Landets politiska historia har ett lika skiftande landskap och samma gäller för levnadsstandarden bland människorna där skillnaden mellan fattig och rik är omfattande.

I likhet med Sverige har landet vävt samma kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget i sina styrdokument och möjligheterna till utbyte är därför stora. För den svenska lärargruppen var det särskilt intressant att undersöka hur man konkret kan få till detta samspel i undervisningen.

Vid sidan av den utvalda samarbetsskolan Lomas de Núñez, som ligger i mer privilegierade kvarter i Buenos Aires valde lärarna också att besöka María de Guadalupe som ligger i en av huvudstaden mest fattiga kvarter.

Skolan är en så kallad Lo-fi private school och är sponsrad av en ekonomisk fond bestående av flera företag. Ett upplägg som inte är ovanligt i fattiga områden i Argentina. Föräldrar och släkt betalar 30 dollar (cirka 285 kronor) i avgift per månad. I princip hela sin lön, för att deras barn ska kunna gå i skolan.

Besöket gjorde stort intryck på Josefin Plantin, till vardags pedagog på Vittra Brotorp i Sundbyberg.

– Det jag reagerade på, var att barnen gick väldigt långa dagar i skolan. Anledningen var att de inte hade så mycket att gå hem till. Skolan var mer än en skola, den symboliserade trygghet, gemenskap och stabilitet. Men den var också konkret en byggnad med faciliteter, rinnande vatten, toalett och mycket annat.

Kunskapsutbytet gick åt båda hållen. Under vistelsen arrangerade den svenska lärargruppen workshops och inspirationsföreläsningar där de delade med sig av egna erfarenheter med sina argentinska kollegor.

– Det var nervöst men väldigt roligt och lärorikt. Vi berättade hur vi jobbar. Hur våra arbetsdagar ser ut och vad vi har gemensamt och vad vi kan lära av varandra.

För Josefin Plantin och kollegorna har erfarenheterna från resan blivit inordnade i den egna undervisningen.

– Jag tänker annorlunda kring hur vi arbetar med värdegrund och mina elever reflekterar över jämförelserna kring deras egen skolsituation och vilka möjligheter det medför, säger hon.

Fakta:

Varje år delar svenska Universitets- och högskolerådet ut pengar för att främja internationella utbyten inom utbildning. Från AcadeMedia fick tolv Vittramedarbetare bidrag för att besöka samarbetsskolan Lomas de Núñez Upper School.

#Internationellt utbyte #UHR #Vittra