Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Telefonsupport ekonomi tillfälligt stängd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Onsdag den 22 maj från kl. 11:00 till torsdag den 23 maj kl. 14:00 är telefonsupporten hos ekonomiservice stängd på grund av konferens. Vid brådskande ärenden kontakta Carl Ringström för intäktsfrågor, Christophe Le Calvez för redovisningsfrågor, Caroline Wertheim för leverantörsfakturafrågor och Helene Opperdoes för frågor som rör ekonomi på vux.

Vux ekonomiteam håller helt stängt både onsdag och torsdag den 22-23 maj. Hela ekonomiservice har öppet som vanligt från fredag den 24 maj.

#Driftmeddelande