Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya kontakter knyts på Talangprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I årets upplaga av Talangprogrammet för blivande chefer har 27 medarbetare från alla segment inom AcadeMedia utvecklat sitt ledarskap, både individuellt och i grupp.

– Programmet har gett mig bra redskap, men också ett ännu större driv, en nyfikenhet och mod. Nu vill jag ut från min trygghetszon, säger Nahrin BarDavid från Hermods i Göteborg.

Talangprogrammet lyfter medarbetare som är redo för en ny roll som ledare. I innehållet ingår både fysiska träffar och eget arbete, där fokus ligger på individuell utveckling inom ledarskap.

– Jag har kommit till insikt om att jag inte kan göra allt själv. Jag måste omge mig av ett duktigt team där vi tillsammans kan göra bra saker, säger hon.

En annan av deltagarna var Louise Thörnrin från Vendelsö Hage, som ingår i Pysslingen Skolor. Det hon har uppskattat mest med programmet är möjligheten att diskutera ledarskap med kollegor från hela landet.

– Jag har träffat fantastiska människor och föreläsare. Programmet har gett mig ett brett nätverk över hela Sverige och jag ser fram emot att fortsätta dela erfarenheter med de andra, säger Louise Thörnrin.

För de som har gått programmet tidigare finns möjlighet att hålla kontakten i ett alumninätverk som träffas en gång om året.