Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lär dig mer om det nya lönesystemet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under slutet av maj och början av juni kommer du ha möjlighet att anmäla dig till korta webbinarier om vanliga funktioner i det nya lönesystemet. Varje webbinarium har ett tema, tex sjukfrånvaro eller schema och vänder sig till medarbetare och/eller chefer. Dessa teman kan du anmäla dig till:

  • Hantera resa/utlägg
  • Hantera anställningar
  • Rapportering av sjukfrånvaro
  • Hantera schema
  • Tidrapportering

Under webbinariet går medarbetare från löneavdelningen igenom vanliga funktioner inom det tema som du valt. De kommer också att göra sitt yttersta för att besvara de frågorna som kommer in. Frågor som inte hinner besvaras kommer att samlas i en FAQ i Servicewebben. Ärenden som innehåller personuppgifter hanteras som vanligt genom att lägga ett ärende i Servicewebben.

Webbinarierna kommer att spelas in och kan ses i efterhand.

 

Läs mer och anmäl dig i Academys utbildningswebb.