Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nottingham: “För att skapa förändring måste man börja i rätt ände”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Pysslingen Skolors förstelärare i matematik har i uppgift att utveckla matematikundervisningen. Under en heldag utbildades de av författaren och läraren James Nottingham som lyfter vikten av att arbeta målstyrt och att ha positiva förväntningar på eleverna.

– Vad är ditt mål med undervisningen? Tänk ut vad du vill att dina elever ska kunna, vad du vill att de ska känna, tänka och göra för att nå dit. När du har en vision om vart du vill blir det lättare att välja rätt verktyg för att nå fram, säger James Nottingham.

Ett av hans budskap är hur viktigt det är att alla på skolan tror på elevernas förmåga.

– Positiva förväntningar på eleverna gör att ni kan nå målet, medan fel förväntningar hindrar er. Till exempel finns en utbredd tro på att talang för matematik är något medfött, och att det är meningslöst att anstränga sig om man inte har det. Finns det lärare på din skola som tror att inte alla elever kan lära sig att bli bra på matte? I så fall är din uppgift att förändra deras synsätt, säger han.

En negativ förväntan många elever har på matematiken är att de inte kommer att ha någon nytta av kunskaperna när de gått ut skolan, och att undervisningen därför är meningslös.

– Du måste tänka på vad dina elever tycker är viktigt,och vad de tror att du tycker är viktigt. Är det viktigaste för eleverna att de räknar klart alla uppgifter i matteboken, eller är det viktigare att de verkligen lär sig och förstår innehållet?

När man stöter på problem i undervisningen bör man först tänka på målet, och sedan på de förväntningar som finns. När de bitarna finns på plats kan man fokusera på vilken undervisningsmetod och vilka verktyg man ska använda för att nå fram.

– Många ledare i skolans värld börjar i fel ände. De börjar med vilka verktyg de ska använda för att få bukt med ett problem. Er uppgift som förstelärare bör vara att istället fokusera på målet och att skapa en gemensam tilltro till elevernas förmåga. Först då kan era förslag på förändringar nå fram till era lärarkollegor.

Åsa Nordgren och Randi Breili är förstelärare på Parkskolan respektive Söderbaumska Skolan.

– Att hjälpa mina kollegor att våga prova en ny approach, det är något jag tar med mig från James Nottinghams budskap idag. Med hjälp av hans modell för förändring behöver man inte bara fokusera på negativa beteenden som man vill ändra på, säger Åsa Nordgren.

– Vi måste ställa oss frågan om vi tror på eleverna eller dömer de på förhand. Det är också viktigt att anpassa sina förväntningar utifrån varje enskild elev så att vi kan differentiera undervisningen i klassrummet, säger Randi Breili.

#Matematik #Pysslingen Skolor