Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stort intresse för AcadeMedias GDPR-utbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag är det ett år sedan GDPR infördes i Sverige och Europa. I samband med GDPR tog AcadeMedia Academy fram en webbaserad grundkurs om de nya reglerna. Utbildningen har nu genomförts av över 12 500 personer runt om i landet.

– Vi är stolta över att en majoritet av våra medarbetare genomfört utbildningen. Det visar att våra medarbetare tar den personliga integriteten för våra barn, elever och vuxendeltagare på stort allvar, säger Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör.

Utbildningen är fortfarande öppen och tillgänglig för alla som vill bli bättre på GDPR. Över 2000 personer som inte arbetar inom AcadeMedia har genomfört utbildningen.

– Det är roligt att utbildningen varit till stor nytta även i andra skolverksamheter, kommuner och företag, säger Annette Lilliestierna.

Vill du gå utbildningen? Klicka här.

Fakta: AcadeMedias GDPR-utbildning

Den webbaserade utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. När du är klar med utbildningen kommer du att veta mer om:

– vad dataskyddsförordningen innebär

– hur och när personuppgifter får samlas in, lagras och användas

– vilka vanliga risker och fallgropar som finns i din vardag