Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkomna TÄNK OM!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi välkomnar bolaget TÄNK OM till AcadeMedia!

TÄNK OM har sedan 2009 arbetat med kompetensutveckling, pedagogisk förnyelse och ledarutveckling i hela utbildningskedjan. De kommer bli en viktig byggsten i AcadeMedia Academys satsning på professions- och ledarutveckling. Läs pressmeddelandet här.