Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu kan du se webbinarier om lönesystemet i efterhand

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Missade du webbinarierna om det nya lönesystemet? 

Nu kan du se dem i efterhand. Lär dig mer om:

– Hantera resa/utlägg
– Hantera anställningar
– Rapportering av sjukfrånvaro
– Hantera schema
– Tidrapportering

Inom kort kommer filmerna även finnas i servicewebben och i form av en FAQ.

Här hittar du inspelningarna.