Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia fortsätter att utveckla framtidens skola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jens Eriksson, som idag är chef över AcadeMedias gymnasiesegment blir också chef för grundskolesegmentet från 1 juli. Med en tydligare samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan ska AcadeMedia utveckla framtidens skola och ta vara på möjligheterna som den positiva demografiska utvecklingen i Sverige innebär.

Grundskolan och gymnasieskolan i Sverige står inför en stor expansion. Det behövs ett stort antal nya grundskole- och gymnasieplatser under den kommande femårsperioden. AcadeMedia kommer att bidra till att skapa dessa utbildningsplatser och samtidigt utveckla framtida utbildningar av högsta kvalitet.

– Våra samlade erbjudanden och varumärken ska bli tydligare för vårdnadshavare, elever samt potentiella medarbetare utifrån gemensamma modeller för innovation inom utbildning.  Att samordna processerna mellan grundskola och gymnasium kommer att gynna både elever och verksamhet, säger Jens Eriksson, tillträdande chef för segmentet grundskola.

Koncernen har utvecklat en modell för att driva utbildningsverksamheter under olika varumärken och inom gymnasiesegmentet har AcadeMedia stärkt denna modell ytterligare genom en utvecklad digital marknadsfunktion. Med en stark och gemensam ledning för grundskola och gymnasiet skapas synergier i såväl den operativa driften, utvecklingsinitiativ som best practice för att bland annat öka attraktiviteten och digitalisera undervisningen.

– Genom att sätta nya standarder och ta en mer offensiv roll i utvecklingen av moderna pedagogiska verktyg och metoder vill vi skapa en utbildning av högsta kvalitet och leda utvecklingen av framtidens skola, säger Marcus Strömberg,vd AcadeMedia.

Från 1 juli 2019 kommer AcadeMedias verksamhet att bedrivas i fyra segment

Förskola: segmentschef Marcus Strömberg, vd

Grundskola: segmentschef Jens Eriksson

Gymnasium: segmentschef Jens Eriksson

Vuxenutbildning: segmentschef Christer Hammar

AcadeMedias koncernledning är oförändrad.

Mer information

Marcus Strömberg, vd och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4279
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

FAKTA: AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Koncernen driver idag 74 grundskolor och 143 gymnasieskolor.

#Grundskola #Gymnasieskola #Jens Eriksson #Marcus Strömberg