Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia stärker sin position som internationellt ledande förskoleaktör

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att ytterligare öka fokus och ta vara på möjligheterna i en kraftigt växande sektor, samlar koncernen nu sin nationella och internationella förskoleverksamhet i ett segment, AcadeMedias förskolor.

Tillgången till jämlik förskola av hög kvalitet är helt avgörande för att ett land ska utvecklas på ett hållbart sätt. En utbyggd förskola ökar jämlikheten och bidrar till att fler föräldrar kan arbeta. Förskolan lägger också grunden till en framtida utbildning och det livslånga lärandet.

För AcadeMedia som etablerat sig som den ledande aktören inom internationell förskola finns goda förutsättningar för sprida den nordiska förskolemodellen.

– I Norden har vi utvecklat en världsledande förskolemodell som bygger på en kombination av lärande och omsorg. Denna modell lanserar nu AcadeMedia framgångsrikt i Tyskland, där vårt sätt att bedriva förskolor har tagits emot väl av föräldrar, barn och andra intressenter, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia och tillträdande segmentschef för segmentet förskola.

Behovet av nya förskolor är stort i Europa, enbart i Tyskland saknas mer än 300 000 platser. Tillväxtmöjligheterna för förskoleverksamheten bedöms därför som goda, enligt Marcus Strömberg.

– I Tyskland öppnar AcadeMedia 10-15 nya förskolor under verksamhetsåret 2019/20 och vi har flera beslutade nystarter som säkrar en ökning på 10-15 enheter per år.

AcadeMedias segment förskola leds under 2019/2020 av vd Marcus Strömberg och cheferna i respektive land; Tyskland, Sverige och Norge kommer att rapportera till honom. All fristående förskoleverksamhet kommer att tillhöra detta segment.

Från 1 juli 2019 kommer AcadeMedias verksamhet att bedrivas i fyra segment

Förskola: segmentschef Marcus Strömberg, vd
med följande segmentsområdeschefer:
Sverige: Veronica Rörsgård,
Norge: Marit Lambrechts,
Tyskland: Kristofer Hammar

Grundskola: segmentschef Jens Eriksson
Gymnasium: segmentschef Jens Eriksson
Vuxenutbildning: segmentschef Christer Hammar

AcadeMedias koncernledning är oförändrad.

Mer information

Marcus Strömberg, vd och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4279
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

FAKTA: AcadeMedias förskolor

Koncernen driver idag drygt 250 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland.

#Förskola #Marcus Strömberg #Organisation