Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vanliga frågor om lön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Publicerat 2019-06-26
Senast uppdaterad 2019-07-25 15:51

Just nu kommer det ovanligt många frågor till löneavdelningens telefonservice. För att korta väntetiderna publicerar vi här de vanligaste frågorna och svaren på dem. Vill du till vanliga medarbetarwebben, klicka på krysset uppe till höger.

Många av svaren hänvisar till information på servicewebben. Om du av någon anledning inte kan logga in där, kontakta IT på telefon 0771 – 79 44 00.

Frågorna är indelade i:
Tidrapportering och utlägg
Handläggningstiden och kontakt
Utbetalning av lön
Ferielön och lönetillägg
Intyg
Anställningsfrågor
Sjukanmälan/friskanmälan
Friskvårdsbidrag

Tidrapportering och utlägg

Varför kan jag inte klar-markera min tidrapportering?

När du ska klarmarkera din tidrapport måste du stå på den sista dagen i månaden du ska klarmarkera. Arbetar du inom vux måste du även fördela all din tid för månaden.

Här finns en manual för att klarmarkera tidrapporter.

Här finns en manual för att projektrapportera inom vux. Du som arbetar inom vux behöver läsa båda.

Jag behöver hjälp kring hur man tidrapporterar eller rapporterar ett utlägg.

Här finns guider kring alla manualer om tidrapportering. För att komma åt dem behöver du logga in på servicewebben, det gör du med ditt vanliga användarnamn och lösenord.

Handläggningstiden och kontakt

Hur går det med mitt ärende, hur lång handläggningstid har ni?

När du skickade in ärendet ska du ha fått en bekräftelse på att det är mottaget. Det betyder att ärendet är under handläggning. Eftersom vi just nu har många ärenden på kö kan det dröja innan man får svar, vårt mål just nu är att svara alla icke-akuta ärenden inom en månad. Det är naturligtvis för lång väntetid och vi gör allt vi kan för att minska den, bland annat ökar vi antalet personer som tar hand om ärenden som kommit in via servicewebben, och som svarar i telefon. Akuta ärenden, där utebliven lön är den allvarligaste, prioriteras naturligtvis. Även anställningsavtal har hög prioritet. Gäller ditt ärende felaktig lön, är det viktigt att du i valet “kategori” på servicewebben väljer rutan “lönespecifikation”, då blir ditt ärende rätt prioriterat. Observera att det alltid är attesterande chef som måste skapa ärenden om felaktig lön, det kan du inte göra själv. Det beror på att ingen skall kunna ändra sin egen löneutbetalning, attesterande chef behöver alltid signera lönen och det bästa sättet att göra det är att chefen skapar ärendet.

Vi kan tyvärr inte i nuläget via telefon ge besked om enskilda pågående ärenden. Däremot kan du ta fram det bekräftelsemail du fick och klicka på länken om att uppdatera ditt ärende, då hamnar din fråga, eller din kompletterande information, rätt. Hittar du inte mailet, går du in på servicewebben och väljer “Mina ärenden” på förstasidan.

Skapa inte ett nytt ärende om samma sak, då ökar mängden ärenden och därmed kötiden.

Hur kommer jag i kontakt med medarbetare på lön?

Du kommer i kontakt med lön genom att skapa ett ärende på servicewebben. När du loggat in, välj “Lön, tid och anställning”. På sidan du då hamnar på, välj rätt kategori på ditt ärende, klicka alltså på den ruta som bäst beskriver det ämne du behöver hjälp med. Under varje kategori finns sedan en “Ställ en fråga till lön”, klicka där, fyll i fälten som kommer upp – du har nu skapat ett ärende.

När du skickat iväg ärendet får du ett bekräftelsemail på att ditt ärende är registrerat och att du kommer att få ett svar.

Du kan också ringa oss. Alla ärenden går inte att lösa via telefon, en del samtal slutar alltså med att handläggaren du pratar med skapar ett ärende.

Att skapa ett ärende på servicewebben tar ett par minuter.

Utbetalning av lön

Var hittar jag min lönespecifikation?

Om du har tillgång till förmånswebben hittar du din lönespecifikation där. Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord, alternativt BankId, och gå till lönespecifikation i den svarta menyraden. Om du inte har tillgång till förmånswebben (du är timanställd eller har varit anställd kortare tid än tre månader) finns lönespecifikationen i Kivra. Har du redan ett konto så loggar du in med BankID. Har du inget konto registrerar du ett, det tar maximalt ett par minuter och kostar ingenting.

Jag har anställda som inte har fått lön, eller fått fel lön. Vad ska jag göra?

Utebliven lön har högst prioritet av alla ärenden. Det snabbaste sättet att åtgärda detta är du skapar ett ärende på servicewebben. Var noga med att välja “lönespecifikation” när när du väljer kategori (med kategori menar vi de klickbara rutorna på servicewebben). Då får ärendet rätt prioritet.

Ferielön och lönetillägg

Vad gör jag om jag inte fått lönetillägg?

Lönetillägg, förutom lärarlönelyftet, är inbakade i den totala ferielönen och specificeras inte på lönespecifikationen under ferien vilket det har gjorts tidigare år. Ser det ut som om att ditt lönetillägg saknas är detta troligen förklaringen.

Lönetillägg kan dock ha blivit felberäknade på ferieanställda. Det kan vara så att tillägg saknas eller betalats ut för mycket motsvarande 1-2 dagar. Detta kommer att rättas på framtida lön utan att den som drabbats behöver göra någonting.

När det gäller lärarlönelyftet kan en del medarbetare på grund av ett systemfel ha fått för mycket utbetalt om de varit tjänstlediga på heltid någon gång under juni. Detta kommer att rättas på framtida löner utan att den som drabbats behöver göra någonting.

Varför ser ferielöneavdraget annorlunda ut mot tidigare?

Ferielöneavdrag är det avdrag som görs för “ej semestergrundande frånvaro kortare än 60 dagar”. Detta avdrag har en ny hantering i och med det nya systemet, men ferielönen kommer att bli korrekt på helheten över ferieperioden.

Vad gäller för Hagströmska och Praktiska gymnasiet?

Hagströmska och Praktiska gymnasierna har inte ferielön. Har du frågor om Hagströmska och Praktiskas kollektivavtal kontakta HR på gymnasiet.

Intyg

Hur får jag ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg?

Du skapar ett ärende på servicewebben, följ denna länk så kommer du rätt. Handläggningstiden är cirka 14 dagar.

Anställningsfrågor

Jag får inte fram min medarbetares nya anställning i systemet. Vad gör jag fel?

Handläggningstiden för att lägga in nya medarbetare är cirka tre arbetsdagar. Om du inte hittar din nya medarbetare i systemet fem arbetsdagar efter att du har skickat in uppgifter om hen till lön, ta fram den bekräftelse du fick när du skapade ärendet från början. Välj att uppdatera ditt ärende, klicka alltså på den länken. Ställ därefter frågor, eller lämna information du vill komplettera med.

Hur skriver man ut nya anställningsavtal?

Anställningsavtal skrivs ut ur HR+. Du hittar instruktion om hur det går till här.

När kommer min slutlön?

Du får din slutlön månaden efter att din anställning avslutats. Har du ferielön och slutar i och med ferien kommer din sista lön när ferien är slut.

Vad gäller kring mina semesterdagar? Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Om du har tagit ut fler semesterdagar än du har tjänat in kan du bli återbetalningsskyldig för dessa om du slutar din anställning.

Här hittar du information om hur du kan räkna på din semester

Sjukanmälan/friskanmälan

Hur sjukanmäler man sig?

Du sjukanmäler dig genom att rapportera i Medvind och genom att kontakta din arbetsplats och meddela att du är sjuk. Här hittar du en guide till hur du gör för att sjukanmäla dig i Medvind.

Hur friskanmäler man sig?

Du friskanmäler dig genom att rapportera i Medvind och genom att kontakta din arbetsplats och meddela att du är frisk. Här hittar du en guide till hur du gör för att friskanmäla dig i Medvind.

Friskvårdsbidrag

Vad gäller kring friskvårdsbidrag?

Du hittar information om friskvårdsbidrag här

Friskvårdsbidrag som hör till läsåret 2018-2019 måste beställas eller kvitto registreras i förmånswebben senast den 30 juni 2019. Du beställer friskvård och registrerar kvitto på förmånswebben. Om du beställer eller registrerar friskvård senare än 30 juni kommer att tas från nästa års friskvårdsbidrag.

Har du inte tillgång till förmånswebben (på grund av att du har en timanställning eller att du har en kortare anställning än sex månader) följer du denna instruktion.

Observera att du enbart kan få friskvård för den del av året du varit anställd.