Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Driftmeddelande: Inloggning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Driftmeddelande: Inloggning

Uppdatering 22 augusti 2019, 11:35

Problemet med inloggning ska vara löst för samtliga, IT har ringt ut och bekräftat med många som lagt in ärenden.
Kvarstår inloggningsproblem kan det hjälpa att rensa cache/cookies i webbläsaren.

Guide för Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Guide för Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri47acf5d6/mac
Guide för Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-surf-sok-nedladdningshistorik-firefox#w_hur-rensar-jag-min-historik

Har ni fortfarande problem att logga in, prova skriv in lösenordet manuellt eller byt lösenordet via konto.academedia.se

Vid ytterligare problem att logga in, efter ni har följt stegen ovan, kontakta IT-supporten på 0771-79 44 00

Uppdatering 22 augusti 2019, 09:28

Vi har troligtivs hittat problematiken och vi jobbar på en lösning.

Ursprunglig text 22 augusti 2019, 08:58
Vi håller fortfarande på att felsöka problem med inloggning, både för personal, elever och vårdnadshavare. Vi behöver just nu inga fler samtal eller ärenden om problematiken, vi kommer uppdatera på servicewebben och medarbetarwebben löpande.

Intensiv felsökning pågår just nu av AcadeMedia IT.

Nästa uppdatering kommer senast 9:30

#Driftmeddelande