Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

NTI Gymnasiet blir partnerskola till Uppsala universitet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På NTI Gymnasiet går skolforskning och utveckling av undervisning hand i hand. Det mycket tack vare ett samarbetsavtal som tecknats mellan Uppsala Universitet, NTI Gymnasiet och flera andra skolhuvudmän.

— Det fina med det här samarbetet är att våra behov på skolan är det som driver forskningen, säger Mathias Laveno, rektor på NTI gymnasiet i Uppsala.

Samarbetet som löper under fem år sker mellan gymnasieskola, universitet och lärarprogrammen med det yttersta syftet att utgå från skolans utmaningar i dess vardag.

— Forskningen syfte och mål formuleras i nära samarbete med förstelärare och lärare. Det är de som berörs av forskningens resultat och det är rimligtvis deras problem och utmaningar som bör stå i fokus när man bedriver skolutveckling, säger Mathias Laveno.

NTI Gymnasiet arbetar med lärteam som leds av förstelärare vars uppgift bland annat är att identifiera utmaningar som lärare ställs inför i undervisningen. Sådana utmaningar passas vidare till en lektor som fångar upp frågeställningar och förankrar i litteraturen. På sikt identifierar lektorn tillsammans med försteläraren sedan områden som en systematiserad forskning kan ske kring, berättar Mathias Laveno.

På NTI Uppsala pågår nu rekryteringen av lektor med passande profil.

— Vi letar efter en person som har datorvetenskapligt intresse, är kopplad till ett universitet och är mycket intresserad av didaktik och pedagogik.

Vad är målet med samarbetet?

— Det är att bidra till skolutveckling och forskning och på köpet höja kvaliteten i vår undervisning, säger Mathias Laveno.

FAKTA: NTI Gymnasiets samarbete med Uppsala universitet

Vid sidan av gymnasiet i Uppsala är också NTI Vetenskapsgymnasiet i Stockholm och NTI Johanneberg i Göteborg med i satsningen.

Källa: NTI Gymnasiet Uppsala.

FAKTA: ULF – Utveckling, lärande forskning

Är en rikstäckande försöksverksamhet om praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. Uppsala Universitet har tillsammans universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad ansvar för verksamheten. Samarbetet pågår i fem år (2017-2021).

Källa: Uppsala Universitet.