Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Katarina Wilson blir ny CFO på AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Eola Änggård Runsten, som varit CFO på AcadeMedia sedan 2013, har beslutat sig för att lämna AcadeMedia. Eola slutar som CFO den 1 november. Ny CFO för koncernen blir Katarina Wilson som tillträder samma datum.

Katarina Wilson kommer att tillträda som CFO och bli en del av koncernledningen från och med den 1 november 2019. Katarina har varit koncerncontrollerchef på AcadeMedia sedan 2016 och har gedigen erfarenhet och kunskap av finans, ekonomistyrning, redovisning och investerarrelationer från flera internationella bolag. Katarina har tidigare arbetat på strategiska positioner på bland annat Husqvarna, Johnson & Johnson och Electrolux.

Katarina kommer i sin nya roll som CFO också att ansvara för Shared Services (inköp, lön och ekonomiservice).

– Jag är mycket glad att Katarina har tackat ja till uppdraget som CFO. Hennes kunskaper, bakgrund och ledarskap är helt rätt för rollen. Att hon är en internrekrytering, som redan har en stor insikt i uppdragets krav, gör att vi kan garantera en god kontinuitet i verksamheten. Samtidigt säkerställer vi successionen på en av företagets viktigaste poster, säger Marcus Strömberg, vd AcadeMedia.

– Eola Änggård Runsten har varit en viktig del av AcadeMedias tillväxt och utveckling under de senaste drygt sex åren som Eola arbetat inom koncernen, inte minst under vår börsnotering 2015. Hennes insatser och person har betytt mycket för oss, säger Marcus Strömberg.