Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Talangprogrammet igång – ”Jag rös i hela kroppen när jag fick beskedet”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under fyra år har personer som bedömts ha stor potential att bli chefer antagits till Talangprogrammet. I veckan startade en ny omgång med förväntansfulla, blivande ledare.

– Jag blev så glad och stolt när jag fick beskedet om att jag antagits till programmet. Jag rös i hela kroppen! Det är fantastiskt att känna att människor tror på en och att få förutsättningar att utvecklas, säger Jeanette Holm, Pysslingen Parkskolan.

Under programmets två första dagar fick talangerna möjlighet att fördjupa sig i sina individuella mål tillsammans i basgrupper. Haris Kasumovic, NTI-gymnasiet, ser stora fördelar med att träffa andra från olika verksamheter i AcadeMedia.

– Jag ser fram emot att utveckla både mina styrkor och utvecklingsområden. Under dessa dagar har jag insett att det finns möjligheter att få ett stort nätverk och starka band med människor i hela landet genom programmet.

Maria Glifberg från Drottning Blanka Gymnasieskola ser fram också emot att utveckla sitt ledarskap.

– Jag hoppas att jag kan få verktyg som jag saknar idag, så att jag kan bli den ledare jag vill vara. Det ska bli väldigt intressant att få reflektera kring ledarrollen från olika perspektiv under ett läsår.

Om två månader träffas talangerna igen – då för att prata om ledarskap på gruppnivå.