Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Webbdirektivet träder i kraft

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 23 september 2019 ska alla nya webbplatser följa EU:s regler för tillgänglighet.

Europeiska unionen har bestämt att alla webbplatser inom offentlig sektor och de som finansieras av skattemedel ska kunna användas av alla. Det innebär bland annat att färger på webbplatsen behöver anpassas för personer med synnedsättning. Det betyder också att språket ska vara lättillgängligt och att teknik ska finnas för automatisk uppläsning av innehållet.

Nya webbplatser berörs från och med 23 september i år

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019 och tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. Publika appar berörs från och med 23 juni 2021. Intranät och extranät som lanseras före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

Vad gäller för AcadeMedia?

Ny plattform eller webbplats

Planerar ni att skapa en ny plattform ber vi er att kontakta marknadsansvarig för ditt varumärke så tar hen det vidare till digitala teamet som ansvarar för rutiner för nya plattformar.

För mer information besök webbriktlinjers webbplats.