Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utmärkelser till ledare 2019 – nominera nu!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år belönar AcadeMedia ledare som utmärkt sig särskilt i sitt ledarskap under året. Från och med idag kan alla medarbetare inom AcadeMedia nominera ledare i fem olika kategorier. Nytt för i år är priset Årets team. Nominera senast den 14 november. 

– Vi vet att ledarskapet är helt avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen, säger Lisa Oldmark, HR-direktör.

Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt.

– Vi vill uppmärksamma ledare som utmärkt sig särskilt inom lärande, attraktivitet, innovation eller effektivitet. Dessa områden är grundstenar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag, säger Lisa Oldmark. 

I år kommer AcadeMedia även att belöna ett team som utmärkt sig särskilt.

– Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Vi når bäst resultat när vi jobbar tillsammans. Med det här priset vill vi lyfta en grupp, ett arbetslag eller en hel arbetsplats som har utmärkt sig extra mycket genom goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete. Vi vill premiera ett team som funnit sätt att ta tillvara på varandras olikheter och skapat stolthet på arbetsplatsen, säger Lisa Oldmark.

Utmärkelserna delas ut under Ledarforum, en ledarkonferens för alla chefer inom koncernen.