Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Möjlighet att påverka ämnesplanerna i gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Till alla gymnasielärare i matematik, moderna språk och engelska:

Under denna vecka finns möjlighet att bidra till AcadeMedias remissvar på Skolinspektionens förslag till revidering av ämnesplaner i gymnasieskolan. Läs mer på Workplace.

#Gymnasieskola