Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nominera en bra chef!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år belönar AcadeMedia ledare som utmärkt sig särskilt i sitt ledarskap under året. Fram till den 14 november kan alla medarbetare inom AcadeMedia nominera ledare i fem olika kategorier. Nytt för i år är priset Årets team.

Kriterierna för respektive utmärkelse ser ut så här:

Årets ledare – Lärande

 • har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat avseende lärande och undervisning.
 • är föredömlig när det gäller medarbetares delaktighet i utveckling av enhetens utbildning/verksamhet med tydliga arenor för medarbetare att tillsammans utveckla sin profession, utvärdera varandras insatser och lära av varandra.
 • har skapat en god lärandekultur på den egna enheten med medarbetare som förenas i ett synsätt att alla kan lära och utvecklas.
 • har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat.

Årets ledare – Innovation

 • vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare, och har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
 • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet i sitt ledarskap.
 • skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar som även kan användas i andra verksamheter än den egna.
 • ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, samt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

Årets ledare – Attraktivitet

 • har på ett nyskapande sätt utvecklat och kommunicerat sitt medarbetar- och/eller kunderbjudande till både befintliga och blivande medarbetare/kunder.
 • främjar nytänkande och innovativa idéer när det gäller att stärka och visa attraktionskraft.
 • har på ett medvetet och systematiskt sätt verkat för utveckling och att stimulera sina medarbetares potential.
 • har skapat ett högt engagemang som förenar alla medarbetare i enhetens utvecklingsarbete.

Årets ledare – Effektivitet

 • har utmärkt sig genom att bidra till fördelar inom olika områden avseende exempelvis samordnande av resurser, synergieffekter och/eller tvärprofessionella utbyten.
 • har på ett effektfullt sätt tagit vara på AcadeMedias och/eller varumärkens unika förutsättningar för gemensamt lärande, vilket banat väg för innovation och utveckling.
 • arbetar föredömlig för att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten.

Årets team – Tillsammans är vi starkare

 • kännetecknas av ett gott samarbete samt en förenande och tillitsfull kultur.
 • har utmärkt sig genom goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete.
 • varje medarbetare har använt sin unika kompetens på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens effektivitet och framgång.
 • har tänkt innovativt tillsammans, vilket frigjort kraft och nya möjligheter i organisationen.
 • har skapat stolthet på arbetsplatsen och bidrar till att sprida upplevelsen om en attraktiv arbetsplats.

Juryarbetet leds av Lisa Oldmark, HR-direktör. Vinnarna presenteras på medarbetarwebben, i AcadeMedias sociala medier och på chefskonferensen Ledarforum.

Nominera HÄR.

Stort tack för att du nominerar! Har du frågor? Tveka inte att mejla academy@academedia.se

Läs mer om 2018 års vinnare.