Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia och Karlstads universitet utbildar i betyg och bedömning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utbildningen vänder sig till lärare och rektorer på gymnasiet och bygger på Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning. Syftet är att vara ett stöd i processen inför, under och efter betygssättning. 

Carina Hall är utvecklingschef och projektledare på AcadeMedia.

– Med de här insatserna som sker på huvudmannanivå hoppas vi kunna bidra till en fördjupad förståelse och kunskap inom området, men också till ett gemensamt språk och struktur för kollegialt lärande och sambedömning, säger Carina Hall.

Hur går det till?

– Kursen tar sammanlagt 10-12 timmar och den består av texter, poddar, filmklipp och diskussionsunderlag. Det är viktigt att skolorna som genomför kursen har en gemensam plan som kopplas till respektive skolas mål.

Vad hoppas du kursen leder till?

– Jag hoppas att utbildningen är till konkret hjälp för varje lärare som sätter betyg, men också att den ska främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker på våra skolor.

Hösten 2020 kommer utbildningar även finnas för rektorer och lärare inom grundskolan.

Fakta: Utbildning i betyg och bedömning

Bedömningskursen är framtagen i samarbete med Karlstad universitet och bedömningsexperterna Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och Pernilla Lundgren, konsult och tidigare undervisningsråd på Skolverket. Från och med hösten 2019 har AcadeMedias gymnasieskolor tillgång till utbildningen.

Källa: Carina Hall

Fakta: Skolverkets allmänna råd

Allmänna råden om betyg och betygssättning ger lärare, rektorer och huvudmän rekommendationer i arbetet för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga.

De allmänna råden riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. I råden beskrivs lärares arbete med betygssättning, hur betyg och kunskapskrav bör kommuniceras med elever samt hur man bör följa upp betyg och betygssättning.

Källa: Skolverket

Läs mer

Låt förstelärare vara med och leda det kollegiala lärande

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning (20190205)