Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Låt förstelärare vara med och leda det kollegiala lärandet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Avsätt tid, arbeta tillsammans och låt förestelärare vara med och leda det kollegiala lärandet.

De råden ger Cecilia Rigert, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Borås som tillsammans med sina medarbetare går AcadeMedias och Karlstad universitets utbildning i betyg och bedömning.

– För att ta till sig innehållet på bästa tänkbara sätt behöver man en strukturerad process där vi lär tillsammans och sedan tar kunskaperna med oss ut i våra arbetslag och klassrum, säger Cecilia Rigert.

Det finns inga krav på att utbildningen ska genomföras i en viss takt utan det är upp till deltagarna själva att planera upplägget.

För Cecilia Rigert och hennes medarbetare, som startade utbildningen i augusti, är det viktigt att innehållet förankras i hela styrkedjan och därför har hon bestämt att arbetet med utbildningen ska löpa hela höstterminen.

Tydlig organisation

– Vi har byggt upp en tydlig arbetsorganisation med gemensamma möten och en utvecklingsorganisation med indelade lärgrupper. I vårt arbete skiljer vi på praktiska och organisatoriska frågor respektive frågor som på olika sätt driver utvecklingen framåt på skolan.

I arbete med att förankra utbildningen i hela organisation har hon ett nära samarbete med skolans specialpedagog som också är förstelärare. Något som ligger helt i linje med Skolverkets råd att låta förstelärare driva kollegialt lärande.

– Specialpedagogens kompetens om det kompensatoriska uppdraget är ett relevant och aktuellt komplement till mitt arbete, säger Cecilia Rigerts.

Vad är viktigast att tänka på i arbetet med betyg och bedömning?

– Hur man lägger upp sitt arbete som enskild lärare måste hela tiden vägas mot om vi bedömer rätt saker och det är inte alltid lätt. Lärarens friutrymme är stort idag och det skapar både möjligheter och utmaningar kring likvärdighet och samsyn. Det är jätteviktigt att detta arbete sker tillsammans i organisationen.

Fakta: LBS Kreativa Gymnasium och utbildningen i betyg och bedömning

LBS i Borås har valt att låta utbildningen löpa under hela hösten. Det första de gjorde var att plocka fram nyckelbegreppen som finns i utbildningen och som också finns i Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning. Syftet var att få ett gemensamt språk och en förförståelse för materialet. Nästa steg var att se och diskutera filmerna som ingår. Lärarna gjorde inläsningen, diskuterade i par och skrev individuella reflektioner i den egna loggboken.Framåt kommer lärarna att få mer styrda reflektioner utifrån olika frågor och perspektiv som är relevanta för vår verksamhet.

Källa: Cecilia Rigert

Läs mer

AcadeMedia och Karlstad universitet utbildar i betyg och bedömning

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning (5 februari 2019)