Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Avsätt tid varje vecka för utbildning i betyg och bedömning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att deltagarna löpande byter samtalsgrupper när de diskuterar betyg och bedömning hjälper dem att växla perspektiv och ger dem nya frågeställningar.

Det anser Linda Ekstrand, rektor på LBS Kreativa gymnasium i Halmstad som tillsammans med sina medarbetare går AcadeMedias och Karlstad universitets utbildning i betyg och bedömning.

– Jag som ledare försöker ligga ett steg före i kursen för att kunna komplettera respektive avsnitt med ytterligare litteratur och fördjupningsfrågor, men också för att avgöra i vilken formation respektive modul ska göras, säger Linda Ekstrand.

På LBS Kreativa gymnasium i Halmstad har man valt att lägga utbildningen i betyg och bedömning under en och en halv timme varje onsdag.

Pedagogerna roterar

Tanken är att utbildningen ska fortgå under höstterminen med reservtid fram till sportlovet.

– Inför varje moment väljer jag om det ska göras i storgrupp eller om vi ska dela upp oss i mindre lärgrupper om tre. I de mindre grupperna roterar även pedagogerna för att de inte ska fastna i samma riktning på sina samtal och reflektioner.

Det är också viktigt att redan vid uppstarten tydliggöra att det är respektive individs engagemang som bidrar och påverkar hur kursen blir, menar Linda Ekstrand.

– Vi har under många år arbetat fram en öppen och lärande kultur i personalgruppen så för mig som ledare är det inget konstigt att förvänta mig det absolut bästa av dem allihopa.

Läs mer

Kollegiet behöver samsyn om betyg och bedömning

Låt förstelärare vara med och leda det kollegiala lärandet

AcadeMedia och Karlstads universitet utbildar i betyg och bedömning

Ny utbildning för mer rättssäker betygssättning (5 februari 2019)