Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till Vinn-Vinn!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom Pysslingen Förskolor finns många kunniga pedagoger som under lång tid och medvetet arbetat fram strategier, metoder och arbetssätt inom en mängd olika och specifika kompetensområden. På fredag kommer några av dessa medarbetare att sprida sina kunskaper vidare. En Vinn-Vinn strategi helt enkelt, där den som söker input för vidare utveckling kan få det, samtidigt som det ger duktiga pedagoger möjlighet att vidareutvecklas i sin profession genom nya och andra utmaningar.

Tid: 15 november 9.00-12.30

Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Dagen är utformad som ett öppet hus med korta presentationer, bensträckare, enkelt tilltugg och dryck, möjlighet att lyssna, samtala, nätverka. Anmäl dig här.

Har du frågor?

Helén Engdahl, Kvalitetsutvecklare
T: 070- 483 18 97
E: helen.engdahl@academedia.se

Varmt välkommen!