Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Elevambassadör – så funkar det

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I en artikel i DN, publicerad på nätet den 16 november framstår det som om AcadeMedias gymnasieskolor ”lär elever värva nya elever”.

Artikeln beskriver sedan en utbildning i marknadsföring, en beskrivning som inte stämmer med verkligheten. Den utbildning elever som vill vara elevambassadörer får, handlar om att lära eleverna hantera sociala situationer för att kunna berätta om vad de tycker om sin skola. Uppriktigt och utifrån sin egen upplevelse. Detta för att de elever som söker till skolan ska veta vad de har att vänta. Elevambassadörer finns på många gymnasieskolor, kommunala likväl som fristående.
En av Hagströmska gymnasiets (också en av AcadeMedias skolor) elevambassadörer intervjuades i

Uppsala Nya Tidning, den 15 november. Frågan och citatet löd så här:
Hur pass ärlig är du när någon ställer frågor om skolan?
– Jag försöker att vara helt ärlig. Vår rektor har sagt till oss att vi inte ska hålla inne med något vi inte är nöjda med utan svara ärligt, säger Deizia Wallin,
Ambassadörsutbildningen hålls av Maria Berghäll, som sedan 2006 arbetat med att utbilda och inspirera ungdomar. Hon har arbetat för Scouterna, för Kungens stiftelse ”Värdebaserat ledarskap” som utbildar ledare inom den ideella sektorn, och för Arbetsförmedlingen.
– Den generation som är tonåringar idag är den första där den sociala kompetensen faktiskt har minskat. De är sociala nomader och många av dem är ovana vid sociala situationer utanför den digitala värden, säger Maria Berghäll.
– Vi tränar dem i sociala situationer där man fysiskt träffas, vi pratar om hur man genomför en arbetsintervju och hur man agerar i olika möten, sådant de har nytta av hela livet.
Utbildningens innehåll
• Introduktion – vad vill vi åstadkomma. Maria Berghäll berättar om sin egen karriär, en karriär som byggt mycket på just på förmågan att hantera sociala situationer
• Det första intrycket – hur uppfattar jag andra människor och hur påverkar det mig? Hur uppfattar de mig? Vilka fördomar har jag?
• Att prata med människor man inte känner – övning
• Mina styrkor och svagheter – vad är jag bra på i sociala sammanhang och hur bygger jag vidare på det, vilka svagheter har jag och hur hanterar jag dem bäst?
• Självledarskap – var och en måste utveckla sig själv, vi kan ge dig en del verktyg och insikt. Diskussion om hur man upplever sociala sammanhang.
• Scenpresentationer – övning med mål att bli en säkrare presentatör. Syftet är att bli bättre på allt från att redovisa muntligt i skolan till att våga presentera på en scen inför många. Eleverna får verktyg att hantera den nervositet nästan alla känner, och scenskräck som drabbar några, ibland utan någon som helst förvarning.
• Övning inför gymnasiemässan – här tränar vi på att berätta om den egna skolan. Ärligt och utifrån den egna upplevelsen.
Maria Berghäll:
– Ingen använder orden marknadsföra eller sälja i utbildningen, eleverna är ambassadörer och guider, inget annat. Det händer att elever på utbildningen frågar just det, alltså om det är en säljutbildning. Mitt svar är nej, vi ska inte sälja någonting. Det vi håller på med här är att du ska lära känna sig själv som person, förstå hur du uppfattas, och hur vi bättre kan förstå andra människor.

Enskilda bedömningar
När det gäller frågan om elevernas studietid hanteras den av varje skola. Inom NTI-gymnasiet formulerar man det enligt följande:
När det förekommer schemabrytande aktiviteter, stäms alltid elevens studieplaner och sammantagna studiesituation av.

Varje skola genomför enskilda bedömningar huruvida eleven kan delta i aktiviteten eller ej. Detta oavsett om det gäller studiebesök på universitet och eller framtidsmässor etcetera, som inte är direkt kopplade till en kurs, men som ändå sammantaget bidrar till elevens utveckling.

Vi har digitala system för att följa upp elevernas garanterade undervisningstid, och om det skulle finnas avvikelser ska dessa omedelbart hanteras.

Läroplanens mål är att “främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Det bidrar denna utbildning till i allra högsta grad.