Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

AcadeMedia antar skolans digitaliseringsutmaningar med ny satsning inom edtech 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Befolkningstillväxt, teknologisk utveckling och nya kompetenskrav är några av drivkrafterna bakom att edtech är en av de fem snabbast växande marknaderna globalt. Nu kraftsamlar AcadeMedia för att nyttja digitaliseringens möjligheter och skapa morgondagens lärande. Det handlar om teknik i klassrummen, men lika mycket om digitala lösningar inom system och administration.

AcadeMedia EdTech blir nytt affärsområde inom AcadeMedia Vuxenutbildning. Där samlas flera av koncernens verksamheter kopplade till innovation och teknik. EdTech står för Educational Technology och handlar om teknik relaterat till utbildning. AcadeMedia EdTech ska tillsammans med andra varumärken inom och utanför AcadeMedia driva utvecklingen genom att tillhandahålla och utveckla digitala lösningar inom digital pedagogik, projektledning och systemlösningar i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning.

– Vi ser en enorm potential inom edtech. Utbildningsbranschen ligger fortfarande i en tidig fas vad gäller digitalisering. Vi tror att teknologi och utbildningstjänster måste utvecklas tillsammans och där har vi en unik position. Nu samlar vi våra initiativ för att leda utvecklingen av framtidens utbildning, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning

Organisatoriskt ligger AcadeMedia EdTech i Tillväxtgruppen inom AcadeMedia vuxenutbildning. Chef för det nya affärsområdet blir NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke.

– Under det år som Peter arbetat inom NTI-skolan har hans fokus legat på digitalisering och automatisering. Peter har sedan tidigare omfattande erfarenhet av både digital transformation och edtech. Det känns mycket bra med att Peter kommer att leda och samordna denna satsning, säger Anders Haesert, utbildningsdirektör för Tillväxtgruppen inom AcadeMedia vuxenutbildning.

Omnius blir eget affärsområde

Lärplattformen Omnius blir en viktig stomme i AcadeMedia EdTech. Avsikten är att knoppa av Omnius från NTI-skolan. Därmed skapas möjligheter att erbjuda plattformen till kommuner och andra bolag utanför NTI-skolan.

– Omnius är en av Sveriges bästa lärplattformar. Den har utvecklats av NTI-skolan som har låtit utbildning och teknik gå hand i hand. Resultatet är en lärplattform som verkligen fungerar. Nu är tiden mogen att öppna upp och ge fler möjligheten att dra nytta av Omnius alla fördelar, säger Anders Haesert.

Omnius ingår i AcadeMedia EdTech tillsammans med Linguista och Hypocampus.

Den nya organisationen gäller från och med nu.

Fakta

  • Omnius är en digital lärplattform som utvecklats av NTI-skolan. I systemet finns även CRM, enkätverktyg och administrativa verktyg. Omnius har idag 130.000 kursinsatser och används årligen av cirka 45.000 deltagare samt lärare och administratörer.
  • Edtech definieras som teori och praktik för design, utveckling, användande, styrning och utvärdering av processer och resurser för inlärning (fritt översatt definition av Association for Educational Communication and Technology).