Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

SVT uppmärksammar säkerhetsutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

SVT Nyheter har idag, den 11 december, sänt ett inslag om säkerhetsutbildningar för medarbetare i både fristående och kommunala skolor. I morgon kommer programmet Veckans brott att uppmärksamma frågan. Ett av exemplen som tas upp är AcadeMedias utbildningar i pågående dödligt våld, PDV.

Allt fler skolor utbildar enligt SVT, sina medarbetare i hur de kan agera om de ställs inför bland det värsta som kan hända i en skola. AcadeMedia startade utbildningen för att minimera konsekvenserna av en skolattack för drygt två år sedan. Hittills har cirka 6 000 personer på våra grund- och gymnasieskolor gått utbildningen.

– Det är samma princip som med brandövningar, sannolikheten för att det ska hända är mycket liten, men det är oerhört viktigt att vara förberedd om något skulle hända, säger Paula Hammerskog, trygghetsdirektör på AcadeMedia.

Årliga uppföljningar

Utbildningen utförs i tre steg. Rektorer och stabsmedarbetare går en centralt arrangerad utbildning. Därefter håller de allra flesta rektorer en lite kortare version av utbildningen på sin skola. När den första utbildningen är gjord hålls sedan repetitionsutbildningar årligen, ungefär som alla skolor varje år genomför brandövningar.

– Jag får mycket mail och samtal om dessa utbildningar och de flesta säger ”så skönt att vi äntligen tar upp det här, att vi vågar prata om det och förbereda oss, alla vet ju att det kan hända”. Vilket ju är en väldigt sund reaktion, säger Paula Hammerskog.

Veckans brott där skolors säkerhetsutbildningar uppmärksammas sänds den 12 december klockan 21:00 i SVT1.

Läs mer om AcadeMedias trygghetsarbete

Om att minimera konsekvenserna av en attack

Läs nyheten och se inslaget på SVT

Svenska skolor övar på situationer på dödligt våld

Kontaktperson:  Trygghetsdirektör Paula Hammerskog, e-post: paula.hammerskog@academedia.se, telefon: 0733-34 87 50.