Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förändringar vid inköp av telefon

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Telefoni och inköp av telefoner

I enlighet med den nya telefonipolicyn som koncernledningen tagit beslut om (läs policy) gäller följande:

 • Respektive segment har bestämt vilket urval på telefoner som är möjligt att beställa. Du hittar ditt segments utbud via länk på servicewebben som tar dig till Telias webshop där man kan se priser och annan information om telefonerna i utbudet. Priserna presenteras inklusive moms.
 • Beställningar sker av behörig beställare via servicewebben.  
 • Beställningen görs i Servicewebben där man även väljer vilken telefon det gäller. 
 • Alla telefoner som är beställningsbara är paketerade med skal och monterat displayskydd.
 • Telefonerna kommer att kunna registreras för *hantering – se nedan

 

Se till att ta del av den nya telefonipolicyn för att uppdatera dig om vad som gäller för telefoni och inköp av telefoner.

Notera särskilt att det inte längre är tillåtet att köpa telefon via utlägg eller faktura som var möjligt tidigare.  Alla inköp av telefoner skall gå via Servicewebben och från gällande sortiment. Har ni frågor eller synpunkter kring ert segments sortiment, kontakta respektive Verksamhets IT-chef.

Sista möjlighet att registrera utlägg för inköpt telefon är 2020-01-02 och sista attestering av utlägg för telefon är 2020-01-08. 

Efter 2 januari 2020 kommer det således inte vara möjligt att registrera utlägg för telefoner.

Den nya policyn för inköp av telefoner gäller alla nya beställningar. Observera att telefoner som sedan tidigare är inköpta på utlägg eller annat sätt kommer fortsatt att fungera.

Hantering

AcadeMedia kommer att registrera enheten för att kunna hantera den. Detta medför att AcadeMedia hanterar enhetens åtkomst till tjänster som e-post och andra resurser. Mobila enheter inköpta via andra kanaler och som därmed inte registrerats kan komma att begränsas för åtkomst av information i AcadeMedias system framöver, t.ex. e-post, Google-miljön, Touchpoint m.m.

Redan inköpta telefoner kan komma att behöva registreras i efterhand. Information kommer ut i god tid innan.