Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Delad värdegrund fokus på ledarforum 2020

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under två dagar i januari möts AcadeMedias chefer för att inspireras och dela erfarenheter kring koncernens gemensamma riktning framåt.

– Det är ett unikt tillfälle för våra rektorer att dela erfarenheter och goda exempel för att utveckla undervisning och utbildning. Vi har så mycket att lära av varandra, säger Lisa Oldmark, hr-direktör, AcadeMedia.

Deltagarna som kommer från Sverige, Norge och Tyskland deltar i flera seminarier och workshops om bland annat koncernens färdplan och AcadeMedias arbete för att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

Verktyg för ledarskapsutveckling

Syftet är att få konkreta verktyg för ledarskapsutveckling och för att skapa förutsättningar att i en utvecklande kultur stimulera alla medarbetare i sitt arbete.

– Framgångsrika företag skapar möjligheter för medarbetare att hitta balansen mellan sina egna värderingar och företagets värdegrund och mål. AcadeMedia arbetar hela tiden för att förfina de strukturer som gör att våra verksamheter kan arbeta strategiskt och innovativt för att utveckla utbildning. Här är Ledarforum 2020 ett viktigt forum för att skapa samhörighet och värna en både trygg och stimulerande organisationskultur, säger Lisa Oldmark.

Som tidigare år delas också årets ledarpriser ut under Ledarforum.

– Vi delar ut utmärkelser till ledare och team som utmärkt sig extra under året. Under middagen kommer vi under högtidliga former fira och uppmärksamma särskilt några av alla våra skickliga ledare. Det är också ett sätt för oss alla att inspireras av goda exempel.

Varför är Ledarforum viktigt?

– Genom våra ledarforum har vi skapat en plattform att samlas kring när det kommer till AcadeMedias riktning framåt och våra ambitioner att ständigt utveckla utbildning. Det är ett sätt att ta vara på och stimulera den drivkraft vi ser i hela organisationen, hos alla medarbetare och ledare, säger Lisa Oldmark.

Fakta: AcadeMedias ledarforum 2020

På ledarforum deltar 500 chefer i hela AcadeMedia, från Sverige, Tyskland och Norge. Syftet är att bygga värde, samhörighet och stolthet och skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att bidra till att utveckla undervisning och utbildning. Målet är att deltagarna ska få konkreta verktyg för ledarskapsutveckling och också ha en god förståelse för AcadeMedias riktning och ambitioner framåt.

2020 hålls ledarforum i Karlstad. Transport sker i huvudsak via tåg eller via gemensamt bokade bussar. Boende bokas centralt av AcadeMedia Academy. Alla bor i dubbelrum och vill man bo enskilt står man själv för delar av kostnaden.

Lunch, fika och middag serveras. Dryck serveras i enlighet med AcadeMedias alkoholpolicy. Under kvällen kommer lokala musiker att stå för underhållningen. Konferensen modereras av medarbetare från Academy.

Källa: AcadeMedia