Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominerade till AcadeMedias ledarpriser

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år arrangerar AcadeMedia Academy Ledarforum – en ledarkonferens för alla ledare inom koncernen. På Ledarforum vill vi inspirera och motivera våra ledare i deras komplexa uppdrag.

Vi kan nu stolt presentera 15 ledare som på olika sätt utmärkt sig i sitt ledarskap under 2019. Vinnarna presenteras på årets Ledarforum som äger rum den 16-17 januari.

Årets kategorier är lärande, attraktivitet, effektivitet, innovation och team. Här kommer nomineringarna.

Lärande

Josefin Claesson, rektor LBS Göteborg

”Josefin har ett självklart och mycket starkt fokus på att varje elev ska lyckas. För tredje året i rad har skolan 97 procent examensgrad. Josefin utvecklar och driver skolans kvalitetsarbete med enastående handlingskraft och genom kloka val, in i minsta detalj. På skolan finns en välutvecklad systematik för ett kollegialt lärande, vilket är ytterligare en bidragande faktor till höga och stabila resultat för eleverna. Josefin och LBS Göteborg delar gärna med sig av sina lärdomar och arbetssätt, bland annat genom att arrangera en gemensam kompetensutvecklingsdag för ämneslärare inom LBS”.

AnnSofi Rydholm, rektor Vittra Frösunda

AnnSofi är en både oerhört prestigelös och mycket fokuserad ledare, vars verksamhet över flera års tid möjliggjort elevers måluppfyllelse kring 100 procent. Hon har genom sitt framgångsrika systematiska kvalitetsarbete och sitt uthålliga kulturbyggande skapat en arbetsplats där medarbetare och elever trivs och mår bra. Genom hennes arbetssätt är medarbetarna alltid där de behövs mest för barnen och eleverna. AnnSofis medvetna ledarskap har gjort att varje medarbetare ständigt befinner sig i process att utvecklas och lära, alltid med uppdraget och en högre måluppfyllelse som ledstjärna.

Ida Cecilie Gullaksen, Espira Hausmannsgate

”Ida Cecilie Gullaksen var den aller første styreren i Espiras barnehager i Oslo. Basert på målene utarbeider avdelingene konkrete aktiviteter som skal bidra til barnas trivsel, utvikling og progresjon. Styreren er også opptatt av dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet og faglig begrunnelse for de aktivitetene som settes i gang. Gjennom arbeidet med målplaner og veiledning av ansatte har Ida skapt en læringskultur hvor de ansatte stadig strekker seg for å gi den beste kvaliteten til barna i barnehagen. Barnehagen er kjent for sitt faglige fokus og har gode søkere til sine pedagogstillinger”.

Attraktivitet

Lotten Nimar, rektor Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra

“Lotten är en oerhört engagerad ledare som är mycket uppskattad av sina medarbetare och elever. Hon är alltid närvarande i mötet med människor, och har ett enastående fokus på pedagogisk utveckling och gemensamt lärande. Lotten kommunicerar konkret och tydligt och arbetar medvetet för att utveckla och stimulera sina medarbetare så att de når sin fulla potential”.

Kurt Berlin, CEO Step Kids Education

”Kurt is a successful leader who has established AcadeMedia and Stepke in northern Germany. Through his hard and dedicated work, Kurt has opened up many opportunities on the preschool market for AcadeMedia. In previous years AcadeMedia have opened 15 new preschools in Germany and more preschools will be established during next year. Kurt has been a crucial part in making this possible”.

Asgeir Palsson, rektor LBS Trollhättan

”Asgeir är en ledare som arbetar mycket aktivt för att främja nytänkande och innovativa idéer i undervisningen. Han leder med stor övertygelse mot uppsatta mål, fattar obekväma beslut och är envis och uthållig i både med- och motvind. Uthålligheten har verkligen gett resultat, såväl medarbetarnas rekommendationsgrad som ledarindex har ökat markant till mycket höga nivåer. Asgeir skapar oerhört fina möjligheter för utveckling för sina medarbetare, och eleverna trivs och är nöjda med sin utbildning”.

Effektivitet

Jennie Arpfjord, rektor Klara Teoretiska Göteborg Postgatan

”Jennie utmärker sig genom att vara en målinriktad och handlingskraftig ledare. Hon har en unik förmåga att gå från idé till handling. Jennie ser till sina medarbetares bästa och hennes ledarskap präglas av att hon är rak, ärlig och generös. Hon arbetar föredömligt med att skapa förutsättningar för det systematiska utvecklingsarbetet och har alltid siktet inställt på att göra verksamheten ännu bättre för Klaras elever och medarbetare”.

Rickard Lundberg, måltidsansvarig AcadeMedia Måltid

”Rickard är en mycket engagerad chef och ledare, som har kvalitet och utveckling i fokus. Han har en stor förståelse för AcadeMedias verksamheter, jobbar alltid utifrån de behov som finns och kan med enkelhet se hur processer kan effektiviseras. Rickard är en eldsjäl som ser och bemöter varje fråga på ett lösningsorienterat och ödmjukt sätt oavsett vem han träffar. Rickard är dessutom en förebild som visar på att framtidens klimatsmarta mat både är nyttig och god”.

Albert Hagen, driftsdirektør Espira

”Albert har spilt en nøkkel rolle de siste årene for at barnehagene skal nå sine resultatmål samtidig som han har sørget for bedre og tettere oppfølgning av den enkelte barnehage gjennom sitt team. Alberts kompetanse innen drift og hans kloke tilnærming til implementing av nye verktøy har vært suksessfaktorer for at Espira når sine overordnete mål. Albert har gått i bresjen for å implementere beste praksis – metodikk i organisasjonen, og han har skapt en veldig god kultur for læring og deling av kunnskap”.

Innovation

Tommy Lundkvist, rektor Friggaskolan

Tommys ledarskap präglas av starkt nytänkande, nyfikenhet och samarbete. Han håller sig i framkant vad gäller digital utveckling och är väldigt duktig på att involvera sina medarbetare i skolans innovations- och utvecklingsarbete. Tommy tvekar inte att dela med sig av goda exempel och att hitta nya vägar för att bidra till sina medarbetares utveckling och stimulans. Han prioriterar pedagogiskt ledarskap och aktiv närvaro bland medarbetare och i klasser. Han skapar också mycket goda förutsättningar för att alla ska må bra, lära och lyckas.

Helen Skoglund, rektor Praktiska gymnasiet Halmstad

”Helen drivs av övertygelsen att medarbetare mår som bäst när de får förtroende, det leder henne i sina val och handlingar som ledare. Hon är inte rädd för att prova nya saker för att nå högre måluppfyllelse. I år har Helen bland annat haft fokus på att tillsammans med sina medarbetare höja måluppfyllelsen i matematik genom nya och innovativa undervisningsmetoder, vilket hon också har delat med sig av utanför skolan. Helen har genom ett idogt och målinriktat arbete blivit en namnkunnig aktör inom utbildning i Halland, en rektor andra vill inspireras av”.

Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan

”Peter har som nytillträdd verksamhetschef omfamnat NTI-skolan på ett mycket imponerande och förebildande sätt. Genom sin engagerande, inkluderande och kommunikativa ledarstil har Peter visat en unik förmåga att få med sig alla på tåget, vilket möjliggjort en växande stolthet och extern medvetenhet. Han ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid och han tar tillvara på medarbetarnas kompetenser. Han vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader, exempelvis genom satsningen på NTI-skolans digitala skolplattform Omnius”.

Teamet

Jenny Eneroth, Eductus kommundivision Jönköping

”Jennys team ställer upp för varandra i med- och motgång. De har hela tiden eleverna i fokus och är beredda att göra det lilla extra för att eleverna ska klara sina studier och trivas under tiden. Teamet har en gemensam riktning och tydligt uppsatta mål, både egna och uppdragsgivarens, som de når och ofta överträffar. De är mycket skickliga på att kommunicera och det finns en stor ömsesidig tillit till varandra och till gruppmedlemmarnas olika kompetenser. De ser till helheten och gruppens bästa och tar ansvar för det gemensamma uppdraget på ett föredömligt sätt”.

Sara Woxblom med ledningsteam, Förskoleområde 6 Pysslingen Förskolor

”Saras team har genom sitt stora engagemang gjort en imponerande resa med hållbara och goda resultat. Teamet har genom inkluderande och målinriktade arbetsmetoder skapat en rörelse där medarbetare i högre grad driver sin egen utveckling och lärande. Detta är ett team som kontinuerligt tar sig an nya utmaningar med entusiasm och lösningsfokus. Under de senaste tre åren har resultaten vad gäller vårdnadshavares och medarbetares trivsel ökat. Deras dedikerade arbete har också ökat måluppfyllelsen på förskolorna”.

Andrej Häggblad Hristov, Grundskole- och gymnasiesegmentets marknadsavdelning

”Andrej har under tre år byggt upp ett mycket starkt och serviceinriktad team där medarbetarna känner sig stolta och trygga. Medarbetarna kompletterar varandra utifrån sina respektive ansvarsområden och bildar tillsammans ett team som står stadigt i med- och motvind. Arbetet i teamet kännetecknas av prestigelöshet och alla medarbetare är riktiga problemlösare. De har ett fint samarbete och tillitsfull kultur där de kan dela erfarenheter och samarbeta med varandra. Genom sin högkvalitativa service mot enheter upplevs de av andra som mycket professionella”. 

Här hittar du kriterierna för respektive utmärkelse.