Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Metodstöd till skolpersonal om fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har samlat information och metodstöd till medarbetare som arbetar med fjärr- och distansundervisning. På den här webbplatsen hittar du som är lärare verktyg som kan vara till nytta i ditt arbete.

Redan morgonen efter regeringens beslut om att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska gå över till distansundervisning för att minska risken för smittspridning på grund av coronaviruset, var AcadeMedias gymnasieskolor igång med fjärr- och distansundervisning. Majoriteten av eleverna kunde följa sina vanliga scheman och lektionerna startade i digitala klassrum och videomöten.

– Vi försöker förbereda och stötta våra skolor med konkreta handlingsplaner och enkla digitala verktyg som de flesta känner till. Det är imponerande att se hur våra medarbetare snabbt ställt om till de nya förutsättningarna som råder för distansundervisning. Självklart finns det fortfarande utmaningar, men tack vare samarbete och en kultur där alla delar med sig klarar skolorna det här på ett utmärkt sätt, säger Jens Eriksson, segmentschef för AcadeMedia grund- och gymnasieskolor.

Ständigt uppdaterad information

– På den webbplatsen vi just lanserat har vi samlat metodstöd som vi tror att skolorna behöver för att arbeta med distansundervisning. Vi uppdaterar innehållet dagligen och lyssnar på alla förslag och synpunkter som vi får in, så vi kan anpassa innehållet till det som lärare och annan skolpersonal behöver, säger Per Melin, digitaliseringsansvarig för AcadeMedias gymnasieskolor.

Öppen för alla

Webbplatsen är öppen för alla. Huvudmän och skolor som inte tillhör Academedia har också möjlighet att ta del av informationen och koncernens samlade erfarenheter.

– I det läge som råder vill vi dela med oss av alla erfarenheter som kan vara till hjälp i den speciella situationen som landets skolor befinner sig. Alla måste samarbeta för elevernas bästa och här hoppas jag att AcadeMedia kan bidra med nyttig kunskap, säger Jens Eriksson.

Du hittar sidan här

Fjärr- och distansundervisning på grund av coronaviruset

Läs mer

AcadeMedias samlingssida med information med anledning av coronaviruset