Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Stöd för bedömning och betygssättning på distans

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att bedöma och betygssätta efter en vårtermin med många veckor av undervisning på distans kan upplevas som en utmaning. Därför har AcadeMedia Academy tagit fram stöd till vad man ska tänka på i den här situationen.

På Academys webb finns stöd och hjälp för bedömning och betygsättning vid distansundervisning. Där finns bland annat en film med bedömningsexperterna Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd på Karlstad Universitet och FAQ för bedömning och betygsättning.

Du hittar informationen om bedömning och betygssättning här.