Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stöd för bedömning och betygssättning på distans

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att bedöma och betygssätta efter en vårtermin med många veckor av undervisning på distans kan upplevas som en utmaning. Därför har AcadeMedia Academy tagit fram stöd till vad man ska tänka på i den här situationen.

På Academys webb finns stöd och hjälp för bedömning och betygsättning vid distansundervisning. Där finns bland annat en film med bedömningsexperterna Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd på Karlstad Universitet och FAQ för bedömning och betygsättning.

Du hittar informationen om bedömning och betygssättning här.