Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Digitalisering och EdTech med nya ögon

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

– Corona har förändrat allt. Suget och nyfikenheten efter bra teknik som stödjer lärande har aldrig varit större, berättar Anders Haesert, utbildningsdirektör i Tillväxtgruppen och Academedia Edtech när han kommenterar vad som hänt den här våren.

Läs hela intervjun med Anders här.