Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Låt oss utveckla skolan tillsammans

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi vill dra nytta av erfarenheterna från den pågående digitaliseringen för att utveckla den didaktiska mångsidigheten och förutsättningarna för elevers lärande. I det arbetet hoppas vi att Lärarförbundet och dess medlemmar vill samarbeta med oss.

Det skriver Jens Eriksson, Christer Hammar, Anders Haesert, från AcadeMedia tillsammans med Patrik Forshage Huddinge kommun och Frida Plym Forshell Nacka kommun i en kommentar till Lärarförbundets replik i Dagens Industri.

Läs hela kommentaren här.