Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Låt oss utveckla skolan tillsammans

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi vill dra nytta av erfarenheterna från den pågående digitaliseringen för att utveckla den didaktiska mångsidigheten och förutsättningarna för elevers lärande. I det arbetet hoppas vi att Lärarförbundet och dess medlemmar vill samarbeta med oss.

Det skriver Jens Eriksson, Christer Hammar, Anders Haesert, från AcadeMedia tillsammans med Patrik Forshage Huddinge kommun och Frida Plym Forshell Nacka kommun i en kommentar till Lärarförbundets replik i Dagens Industri.

Läs hela kommentaren här.