Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om utredningen om likvärdig skola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 27 april lämnade Björn Åstrand över sin utredning om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola. – Vi förväntade oss förslag som adresserade problemen i hela skolsystemet oavsett huvudman, skrev vd Marcus Strömberg i en kommentar samma dag.

Här kan du läsa hela webbnyheten där Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia, kommenterar Björn Åstrands utredning.

Utredningen har inte skickats ut på remiss än och regeringen har inte gett besked om när det ska ske. Regeringen har inte heller gått ut med information om hur länge remisstiden ska pågå.

AcadeMedia kommer att vara en av remissinstanserna och det är juridikavdelningen som ansvarar för remissarbetet.