Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lägre frånvaro än normalt i gymnasieskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I en ny rapport har Skolverket har granskat närvaron i grund- och gymnasieskolan för att få en uppfattning av hur coronapandemin påverkat skolan.

Skolverket undersökte hur stor frånvaron var veckan efter påsk, 20-24 april och sammanställde uppgifter från 39 huvudmän, både kommunala och fristående.

Ett av resultaten var att frånvaron var 20 procent lägre i gymnasieskolan i år jämfört med i fjol. När det gäller grundskolan kan man se en viss ökning av frånvaron.

Läs hela rapporten på Skolverkets webbplats