Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lägre frånvaro än normalt i gymnasieskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I en ny rapport har Skolverket har granskat närvaron i grund- och gymnasieskolan för att få en uppfattning av hur coronapandemin påverkat skolan.

Skolverket undersökte hur stor frånvaron var veckan efter påsk, 20-24 april och sammanställde uppgifter från 39 huvudmän, både kommunala och fristående.

Ett av resultaten var att frånvaron var 20 procent lägre i gymnasieskolan i år jämfört med i fjol. När det gäller grundskolan kan man se en viss ökning av frånvaron.

Läs hela rapporten på Skolverkets webbplats