Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya förskolan Lilla Rudan startar i Haninge

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I augusti startar den nya förskolan Lilla Rudan i nya skollokaler på Bodkullesväg i Haninge. De barn som börjar på Lilla Rudan har en garanterad plats på Rudanskolan från förskoleklass till årskurs 9.

Läs hela nyheten här.