Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Driftstopp på Servicewebben

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdaterat: Nu är driftstoppet löst.

Just nu är det drifstopp på Servicewebben och TOPdesk handläggarsida och. Felsökning pågår, men vi har ännu ingen ny status på när driftstörningen hos TOPdesks hostingpartner är avklarad.

Det går att ringa samtliga supportfunktioner men på grund av driftstörningen kan svarstiderna vara längre än normalt.