Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Undervisning med de yngsta barnen i fokus

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vill du ha mer kunskap om undervisning för de allra yngsta? I så fall ska du lära boken som Lena Edlund, kvalitetsledare på Pysslingen skrivit.

Boken ”De yngsta barnen och undervisningen” bygger på vetenskaplig grund och konkreta exempel från Lenas långa erfarenhet av arbete med små barn. Närvaro, nyfikenhet och lyhördhet är nyckelord.

Här kan du läsa en intervju med Lena om boken.