Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Undervisning med de yngsta barnen i fokus

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vill du ha mer kunskap om undervisning för de allra yngsta? I så fall ska du lära boken som Lena Edlund, kvalitetsledare på Pysslingen skrivit.

Boken ”De yngsta barnen och undervisningen” bygger på vetenskaplig grund och konkreta exempel från Lenas långa erfarenhet av arbete med små barn. Närvaro, nyfikenhet och lyhördhet är nyckelord.

Här kan du läsa en intervju med Lena om boken.