Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Anmäl dig till världens största lärarkonferens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

T4 Event är världens största online-konferens av lärare och för lärare. Temat på konferensen är hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen och vilken roll lärare och utbildning kommer att få framöver.

TÄNK OM, som är en del av AcadeMedia, är den enda svenska samarbetspartnern till konferensen tillsammans med flera andra internationella aktörer.

Läs mer här om konferensen om vad Frida Gustafsson Wennö, vd för TÄNK OM säger om att vara en partner till ett globalt event som detta.

Här kan du anmäla dig.