Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Anmäl dig till världens största lärarkonferens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

T4 Event är världens största online-konferens av lärare och för lärare. Temat på konferensen är hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen och vilken roll lärare och utbildning kommer att få framöver.

TÄNK OM, som är en del av AcadeMedia, är den enda svenska samarbetspartnern till konferensen tillsammans med flera andra internationella aktörer.

Läs mer här om konferensen om vad Frida Gustafsson Wennö, vd för TÄNK OM säger om att vara en partner till ett globalt event som detta.

Här kan du anmäla dig.